การอ่านแผนที่

(1/1)

น้าหมู:
สำหรับช่วงนี้ฝ่ายสถานที่และบริจาคของกลุ่มแต่งแต้มฝัน จะนำสาระน่ารู้มาแบ่งปันเพื่อนพ้องน้องพี่ให้ได้รับทราบกันเกี่ยวกับ
การอ่านแผนที่ เพื่อการเดินทาง หรือเพื่อการศึกษาค้นคว้าหารายละเอียดต่าง ๆ ให้ได้รับทราบกันนะครับ

น้าหมู:
แผนที่คืออะไร (What is a map?)
แผนที่เป็นอีกภาษาหนึ่งที่บอกเกี่ยวกับระยะทางว่าสถานที่แต่ละแห่งมีระยะห่างกันเท่าไร โดยสามารถดูได้จากเส้นและสัญลักษณ์บนแผนที่ ซึ่งจะกำหนดเครื่องหมายแทนถนน แม่น้ำ และสถานที่ต่าง ๆ ขึ้นเพื่อให้เราสามารถรู้ได้ตัวเองว่าสถานที่ที่เราต้องการจะไปอยู่ตรงไหนบนแผนที่ และสามารถเดินทางไปในสถานที่ที่ไม่เคยไปได้อย่างถูกต้อง นอกจากนี้คุณยังสามารถช่วยคนอื่นหาสถานที่ที่ต้องการจะไปได้ด้วยแผนที่อย่างดาย

ทิศ (Locate)
เมื่อคุณกางแผนที่ ส่วนบนของแผนที่คือทิศเหนือ ด้านล่าง-ทิศใต้ ด้านขวา-ทิศตะวันออก และด้านซ้าย-ทิศตะวันตก แต่คุณจะรู้ได้อย่างไรว่าตำแหน่งที่คุณยืนอยู่เป็นทิศเดียวกับแผนที่ที่คุณกางอยู่  ง่ายมากครับ... คุณสามารถใช้เข็มทิศได้ทันที แต่ถ้าคุณไม่มีเข็มทิศล่ะ ไม่ยากเลย... เพียงแค่คุณหมุนตัวโดยให้แขนขวาที่กางอยู่ด้านเดียวกับดวงอาทิตย์ที่กำลังขึ้น หรือให้แขนซ้ายอยู่ด้านเดียวกับดวงอาทิตย์ที่กำลังตก เท่านี้คุณก็จะรู้แล้วว่าตรงหน้าของคุณคือทิศเหนือนั่นเอง
แต่ในขณะขัยรถการที่คุณจะทองดูดวงอาทิตย์แล้วหมุนแผนที่เป็นสิ่งที่ทำได้ยาก ลำบากมาก วิธีง่าย ๆ คือ คุณหาจุดที่คุณอยู่ในแผนที่ให้ได้ แล้วคุณก็ดุซ่าคุณขับผ่านอะไรบ้าง อยู่ด้านซ้ายหรือขวา เท่านี้คุณก็จะรู้ว่าเส้นทางต่อไปคุณต้องตรงไปหรือเลี้ยวตรงจุดไหน

วิธีใช้แผนที่ (How to use a map)
ในขณะที่เรามองดูแผนที่ ลองจินตนาการว่าเราเป็นนกที่กำลังบินอยู่บนท้องฟ้า และกำลังมองลงมาบนพื้นดิน ให้คุณลองคิดดูว่าคุณจะเห็นอะไรบ้างถ้าบินสูง 100 เมตร บ้านจะมีขนาดเท่าไร และถ้าบินสูงขึ้นไปที่ 1,000 เมตร เมืองจะมีขนาดเท่าไร หรือสูงขึ้นไปกว่านั้นอีก เมื่อมองลงมาจากเครื่องบิน เมื่อคุณใช้แผนที่คุณต้องหาตำแหน่งว่าคุณอยู่ตรงไหนบนแผนที่และตำแหน่งไหนที่คุณจะต้องการไป
1.ต้องทำความเข้าใจเส้นและสัญลักษณ์บนแผนที่ก่อนว่า ว่าอะไร ดูได้จากสัญลักษณ์ที่กำหนดไว้ในแผนที่
2.ต้องเข้าใจมาตราส่วนของแผนที่ มาตราส่วนคือจุดสำคัญในการใช้คำนวณพื้นที่จริงที่มีอยู่ลงบนกระดาษ เนื่องจากพื้นที่มีขนานใหญ่กว่ากระดาษ จึงต้องคำนวณออกมาว่าขนาดของเมือง ถนน และแม่น้ำในกระดาษ ต้องมีขนาดเท่าไร ยกตัวอย่างเช่น  ขนาดพื้นที่ 1 เซนติเมตร เท่ากับขนาดของเมืองหนึ่งเมืองหรือประเทศหนึ่งประเทศ
3.คุณต้องรู้ว่าตำแหน่งไหนที่คุณอยู่บนแผนที่ขณะนั้น
4.แผนที่ที่ถูกต้องทิศเหนือจะอยู่ด้านบนของแผนที่เสมอ และต้องหันแผนที่ไปทางทิศเหนือ ดังนั้นคุณจะทราบว่า ด้านหน้าที่คุณยืนคือ ทิศเหนือ ดังนั้นคุณถึงจะรู้ว่าทางที่คุณจะไปนั้นต้องเลี้ยวซ้ายหรือขวาตรงจุดไหนบ้าง
5.หาตำแหน่งในแผนที่ที่คุณต้องการจะไป
6.มองหาถนนที่คุณจะไปในแผนที่

สัญลักษณ์ (Legend)
คุณสามารถค้นหาตำแหน่งของสถานที่ที่มีอยู่มากมายในแผนที่ได้โดยง่ายด้วยสัญลักษณ์เหล่านี้

น้าหมู:
ทางหลวง (Highway)
ไม่ว่าจะเป็นทางหลวงสายหลัก ทางหลวงสายรอง ถนน หรือแม้แต่ ตรอก ซอก ซอย ก็ล้วนเป็นเส้นทางที่สำคัญที่เราจะพาไปสู่จุดหมาย โดยเฉพาะ "ทางหลวง" ซึ่งกรมทางหลวงได้กำหนดโดยตั้งชื่อสัญลักษณ์เป็นตัวเลขหลัก 1, 2, 3 และ 4 เพื่อให้เข้าใจตรงกัน และเพื่อเพิ่มความสะดวกในการเดินทางครับ
วิธีอ่านแผนที่
1.ท่านต้องรู้จักสังเกตุทิศเหนือใต้ ภูมิประเทศจริงเปรียบเทียบกับในแผนที่ ซึ่งคงไม่ยากครับ
2.ท่านจะต้องรู้จักระบบหมายเลขทางหลวง  เพราะในแผนที่ส่วนใหญ่ไม่สามารถพิมพ์ชื่อถนนลงไปได้ ดังนั้นท่านจะต้องทราบดังนี้
   2.1  ระบบหมายเลขเส้นทางหลวงนั้น มีหมายเลข 1 ตัว ถึง 4 ตัว  หมายเลขตัวเดียวคือทางหลวงสายประธาน เช่น ทางหลวงหมายเลข 1 คือ ถนนพหลโยธิน  เป็นถนนที่มุ่งไปสู่ภาคเหนือ  ทางหลวงหมายเลข 2 คือถนนมิตรภาพ เป็นถนนที่มุ่งไปสู่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  ทางหลวงหมายเลข 3 คือถนนสุขุมวิท มุ่งไปสู่ภาคตะวันออก  ทางหลวงหมายเลข 4 คือถนนเพชรเกษมมุ่งสู่ภาคใต้
   2.2 ส่วนทางหลวงที่หมายเลข 2 ตัว 3 ตัว  4 ตัว ก็จะเป็นถนนสายรอง  ถ้ามีหมายเลขตัวแรกขึ้นต้นด้วยหมายเลข 1 จะอยู่ในภาคเหนือ  หมายเลข  2 จะอยู่ในภาคอีสาน   หมายเลข 3 อยู่ในภาคกลาง  หมายเลข 4 อยู่ในภาคใต
   2.3 การสังเกตุหมายเลขทางหลวงบนถนน  จะสังเกตุได้ที่ในตัวครุฑ  หรือใต้ตัวครุฑ  ที่ป้ายบอกทางสีเขียว  หรือ สีขาว หรือที่หลักกิโลเมตร  จากนั้นให้เทียบกับหมายเลขทางหลวงในแผนที่
3.ท่านจะต้องทราบระวางและมาตราส่วนของแผนที่   เพื่อให้สามารถคำนวณได้ว่าระยะทางในแผนที่เมื่อเทียบกับระยะทางของถนนจริงนั้นเป็นระยะเท่าใด  เช่น  ถ้าเป็นแผนที่มาตราส่วน 1 : 1,000,000  ระยะในแผนที่ 10 เซนติเมตร  เท่ากับระยะทางจริง 100 กม.เป็นต้น

แผนที่อิเล็คโทรนิคหรือแผนที่ดิจิตอล
ปัจจุบันเทคโนโลยีแผนที่ก้าวไปไกลมาก มีแผนที่ดิจิตอลออกมาให้เราใช้หลายรูปแบบ ไม่ว่าจะอยู่ในรูปของแผ่นซีดี นำมาโหลดลงเครื่องคอมพิวเตอร์ หรือเครื่องปาล์ม  หรือจะเรียกดูจากเว็บไซด์ต่างๆก็มีหลายเว็บไซด์  มีทั้งฟรีและเสียสตางค์ แต่ก็ใช้ประโยชน์ได้มากกว่าแผนที่แบบธรรมดาี่ครับ
อธิบายเท่านี้ก็คงพอจะเข้าใจนะครับ  ลองฝึกอ่านแผนที่ด้วยตนเอง  แล้วท่านจะเกิดความสนุก สะดวกและเกิดความปลอดภัยในการเดินทาง  ลองศึกษาดูให้ดีแผนที่นั้นมีคุณประโยชน์กว่าที่คิด   ครับผม

***แล้วจะมาเพิ่มเติมให้ต่อนะครับ***
-มาตรส่วนของระยะทาง
-หลักกิโลเมตร
-วิธีการใช้แผนที่
แผนภูมิระยะทางระหว่างจังหวัด

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ