การใช้วิทยุสื่อสาร

<< < (2/42) > >>

maxbasic:
เอกสาร ความรู้อ่านประกอบเพื่อเข้าสอบพ​นักงานวิทยุสมัครเล่น ขั้นกลาง


https://docs.google.com/fileview?id=0ByqyERe_znU1YzZmYTBlN2QtYTk5NS00NTkxLWI4NTQtNGE0OTYwMGFiYjg1&hl=en&pli=1

hs9lwr:
อ้างจาก: maxbasic ที่ กรกฎาคม 14, 2011, 09:49:32 PM

เอกสาร ความรู้อ่านประกอบเพื่อเข้าสอบพ​นักงานวิทยุสมัครเล่น ขั้นกลาง


https://docs.google.com/fileview?id=0ByqyERe_znU1YzZmYTBlN2QtYTk5NS00NTkxLWI4NTQtNGE0OTYwMGFiYjg1&hl=en&pli=1


ก่อนจะสอบขั้นกลางจะต้องสอบขั้นต้นก่อนนะครับ

สมัยนี้สะดวกมีอารอบรมและสอบในวันเดียวกัน......ใครสนใจลองดูนะครับ  จะได้มีนามเรียกขานที่เป็นสากลครับ.......

กำหนดอบรมและสอบนักวิทยุสมัครเล่นขั้นต้น ประจำปี 2554 (ที่เหลือของปีนี้ ) 

20 สิงหาคม 2554   สมาคมวิทยุสมัครเล่นจังหวัดระนอง(HS8AR)
            08 1788 7272      ,             08 1090 3000      
10 กันยายน 2554   สมาคมวิทยุสมัครเล่นจังหวัดนราธิวาส(HS9AN)
            08 5797 4001      ,             08 1678 2427      
17 กันยายน 2554   สมาคมนักวิทยุอาสาสมัคร(กรุงเทพมหานคร)(HS1AB)
0 2455 9700 – 3,             08 1699 1265      
24 กันยายน 2554   สมาคมวิทยุสมัครเล่นจังหวัดสุรินทร์(HS3AS)
            08 176 03266      
15 ตุลาคม 2554   สมาคมนักวิทยุสมัครเล่นและอาสาสมัครจังหวัดชัยภูมิ(HS3AC)
            08 7654 8940      ,             08 6262 3030      
29 ตุลาคม 2554   สมาคมนักวิทยุสมัครเล่นจังหวัดสมุทรปราการ(HS1AM)
            08 1830 1556      ,             08 9822 2384      ,             08 1488 0888      
12 พฤศจิกายน 2554   สมาคมวิทยุสมัครเล่นพิษณุโลก(HS6AP)
            08 0508 1188      ,             08 4620 7345      
26 พฤศจิกายน 2554   สมาคมวิทยุสมัครเล่นจังหวัดชุมพร(HS8AC)
            0 7750 1199      
17 ธันวาคม 2554   สมาคมนักวิทยุสมัครเล่นจังหวัดเชียงใหม่(HS5AC)
            0 5385 3025      ,             08 1671 8727      
14 มกราคม 2555   สมาคมวิทยุสมัครเล่นฉะเชิงเทรา(HS2AS)
            08 1935 7469      ,             0 3854 1145      ,             0 3854 1399      
28 มกราคม 2555   สมาคมนักวิทยุสมัครเล่นนครราชสีมา(HS3AN)
            08 1976 0050       ,             08 9585 8268      
11 กุมภาพันธ์ 2555   สมาคมวิทยุสมัครเล่นจังหวัดกระบี่(HS8AK)

maxbasic:
การตั้งช่องความถี่ วิทยุสื่อสาร IC-950
http://www.youtube.com/watch?v=rPEDHLr713w

การตั้งช่องความถี่ วิทยุสื่อสาร IC-91AD
http://www.youtube.com/watch?v=uHhVj2tauVQ

การตั้งช่องความถี่ วิทยุสื่อสาร IC-772
http://www.youtube.com/watch?v=cN1xo-YTkLQ

maxbasic:
สวัสดี ทีมงาน TTF

เนื่องจากจะมีการอบรม นักวิทยุสมัครเล่น
จังหวัดฉะเชิงเทรา สมาคมวิทยุสมัครเล่นฉะเชิงเทรา HS2AS
วันที่ 14 ม.ค. 2555 โทร.081-9357469 , 038-541145 , 038-541399
รับสมัครรอบละไม่เกิน 500 คน

มีสมาชิกท่านใดสนใจ ไปอบรมกับ ผมไหมครับ  เนื่องจาก ผมจะเล่น ระบบ GPS Tracking
จึงจำเป็นต้องมีใบอนุญาติ. จาก กสทช

ไครสนใจ แจ้งชื่อได้นะครับ จะได้ไปพร้อมๆกัน
เดี่ยวให้ คุณเจต ช่วยเป็นธุระ ให้

อบรมและสอบ (มีแนวข้อสอบ อิอิ)
วันเดียวเสร็จ รอผลประมาณ 1 เดือน

เตรียมเอกสารรดังนี้
1.สำเนาทะเบียนบ้าน 2 ชุด
2.สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 2 ชุด
3.รูปถ่าย 1 นิ้ว 4 รูป (ถ่ายมาแล้วไม่เกิน 6 เดือน)
สำเนาทุกฉบับให้ลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องและเขียนชื่อผู้สมัครด้านหลังรูปทั้ง 4 รูปด้วย
-ค่าอบรม 1000 บาท


พี่ชาครับ(TCC#11):
อ้างจาก: maxbasic ที่ ตุลาคม 28, 2011, 01:18:33 PM

สวัสดี ทีมงาน TTF

เนื่องจากจะมีการอบรม นักวิทยุสมัครเล่น
จังหวัดฉะเชิงเทรา สมาคมวิทยุสมัครเล่นฉะเชิงเทรา HS2AS
วันที่ 14 ม.ค. 2555 โทร.081-9357469 , 038-541145 , 038-541399
รับสมัครรอบละไม่เกิน 500 คน

มีสมาชิกท่านใดสนใจ ไปอบรมกับ ผมไหมครับ  เนื่องจาก ผมจะเล่น ระบบ GPS Tracking
จึงจำเป็นต้องมีใบอนุญาติ. จาก กสทช

ไครสนใจ แจ้งชื่อได้นะครับ จะได้ไปพร้อมๆกัน
เดี่ยวให้ คุณเจต ช่วยเป็นธุระ ให้

อบรมและสอบ (มีแนวข้อสอบ อิอิ)
วันเดียวเสร็จ รอผลประมาณ 1 เดือน

เตรียมเอกสารรดังนี้
1.สำเนาทะเบียนบ้าน 2 ชุด
2.สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 2 ชุด
3.รูปถ่าย 1 นิ้ว 4 รูป (ถ่ายมาแล้วไม่เกิน 6 เดือน)
สำเนาทุกฉบับให้ลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องและเขียนชื่อผู้สมัครด้านหลังรูปทั้ง 4 รูปด้วย
-ค่าอบรม 1000 บาท
:)ขอสมัครด้วยคนนะ รอมานานและ

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

[#] หน้าถัดไป

[*] หน้าที่แล้ว