หน้า: [1] 2 3 ... 11
พิมพ์
ผู้เขียน หัวข้อ: การใช้วิทยุสื่อสาร  (อ่าน 72231 ครั้ง)
0 สมาชิก และ 1 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้
น้าหมู
Staff
คุณปู่ค่าย
*
ออฟไลน์ ออฟไลน์

กระทู้: 4,604


ทำดี...ไม่ต้องอายใคร


ดูรายละเอียด
« เมื่อ: กันยายน 26, 2010, 03:12:30 PM »Click : http://www.tangtamfun.com/webboard/index.php?topic=1186.msg32828#msg32828สัญญาณเรียกขาน E29GCB
รถที่ติดตั้งเป็นรถ Isuzu D-Max Super Titanium 3000 VGS
วิทยุสื่อสาร Icom ic2200-T
สายอากาศ RG58
เสาวิทยุ DIAMOND C-load  CL2
เสาสำรองด้านหน้า ควอเตอร์เวฟ
http://www.tangtamfun.com/webboard/index.php?topic=1186.msg27905#msg27905ลิ้งเกียวข้อ

1. ตั้งช่องย่อย ว.แดง (ตั้งค่าโทน CTCSS/DTCS) http://www.tangtamfun.com/webboard/index.php?topic=2615.0
2. วิทยุสื่อสาร กับ APRS Tracker http://www.tangtamfun.com/webboard/index.php?topic=1631.0หลักการใช้เครื่องวิทยุคมนาคม
          ปัจจุบันวิทยุคมนาคมมีบทบาทสำคัญต่อความเจริญก้าวหน้าของประเทศ และชีวิตประจำวันของประชาชนอย่างมาก การติดต่อสื่อสารโดยใช้เครื่องวิทยุคมนาคมเป็นการติดต่อสื่อสารรูปแบบหนึ่งที่ง่าย รวดเร็ว และประหยัด จึงมีความจำเป็นมากในสถานการณ์ปัจจุบัน แต่อย่างไรก็ตามการสื่อสารทางวิทยุคมนาคมจะได้ผลสมบูรณ์สามารถอำนวยประโยชน์ได้อย่างเต็มที่ต้องคำนึงถึงหลักการ ความถูกต้อง และเหมาะสมในการใช้งาน ผู้ที่จะใช้เครื่องวิทยุคมนาคมเป็นเครื่องมือในการติดต่อสื่อสาร จำเป็นต้องมีความรู้เกี่ยวกับการใช้เครื่องวิทยุคมนาคม ตลอดจนกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง
กฎหมายและระเบียบเกี่ยวกับเครื่องวิทยุคมนาคม
2.1 พระราชบัญญัติวิทยุคมนาคม พ.ศ. 2498
มาตรา 4  ในพระราชบัญญัตินี้
“เครื่องวิทยุคมนาคม” หมายความว่า เครื่องส่งวิทยุคมนาคม เครื่องรับวิทยุคมนาคม หรือเครื่องรับและส่งวิทยุคมนาคม เครื่องรับหรือเครื่องรับและส่งวิทยุคมนาคมด้วยคลื่นแฮรตเซียนตามลักษณะหรือประเภทที่กำหนดในกฎกระทรวงเพื่อประโยชน์ในการควบคุมการใช้เครื่องวิทยุคมนาคมให้ถือว่าอุปกรณ์ใด ๆ ของเครื่องวิทยุคมนาคมตามที่กำหนดในกฎกระทรวงเป็นเครื่องวิทยุคมนาคมด้วย
มาตรา 6  ห้ามมิให้ผู้ใด ทำ มี ใช้ นำเข้า นำออก หรือค้าส่งเครื่องวิทยุคมนาคม เว้นแต่จะได้รับใบอนุญาตจากเจ้าพนักงานผู้ออกใบอนุญาต ฯลฯ
มาตรา 11 ห้ามมิให้ผู้ใดตั้งสถานีวิทยุคมนาคม เว้นแต่จะได้รับใบอนุญาตจากเจ้าพนักงานผู้ออกใบอนุญาต ฯลฯ
มาตรา 23  ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา 6 มาตรา 11 มีความผิดต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือจำคุกไม่เกินห้าปี หรือทั้งปรับทั้งจำ
 มาตรา 26 ผู้ใดจงใจกระทำให้เกิดการรบกวน หรือขัดขวางต่อการส่งหรือรับวิทยุคมนาคมมีความผิดต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือจำคุกไม่เกินห้าปี หรือทั้งปรับทั้งจำฯลฯ
2.2  ระเบียบกรมไปรษณีย์โทรเลขว่าด้วยการใช้เครื่องวิทยุคมนาคมแบบสังเคราะห์ความถี่ (SYNTHESIZER) ของหน่วยราชการและรัฐวิสาหกิจ
2.2.1  เครื่องวิทยุคมนาคมแบบสังเคราะห์ความถี่ เครื่องรับ – ส่งวิทยุในปัจจุบันส่วนใหญ่นิยมใช้วิธีสังเคราะห์ความถี่ วงจรที่ทำหน้าที่สังเคราะห์ความถี่เรียกว่า “(SYNTHESIZER)”
ซึ่งกรมไปรษณีย์โทรเลขได้แบ่งประเภทเครื่องวิทยุคมนาคมแบบสังเคราะห์ ความถี่ของหน่วยราชการและรัฐวิสาหกิจไว้ 2 ประเภท คือ
      1)  เครื่องวิทยุคมนาคมแบบสังเคราะห์ความถี่ประเภท  1  หมายถึง เครื่องวิทยุคมนาคม ผู้ใช้งานสามารถตั้งความถี่วิทยุได้เองจากภายนอกเครื่องวิทยุคมนาคม
      2)  เครื่องวิทยุคมนาคมแบบสังเคราะห์ความถี่ประเภท  2  หมายถึง เครื่องวิทยุคมนาคม ผู้ใช้งานไม่สามารถตั้งความถี่วิทยุได้เองจากภายนอกเครื่องวิทยุคมนาคม แต่สามารถตั้งความถี่วิทยุด้วยเครื่องความถี่วิทยุ (PROGRAMMER) หรือโดยวิธีอื่น ๆ
2.2.2  บุคคลที่จะใช้เครื่องวิทยุคมนาคมแบบสังเคราะห์ความถี่ต้องมีฐานะ
     1)  เป็นข้าราชการ ลูกจ้างประจำของหน่วยงานหรือมาช่วยราชการ
     2)  เป็นบุคคลธรรมดาที่ได้รับอนุญาตให้ร่วมใช้ความถี่วิทยุ
     3)  เป็นบุคคลฯ ที่ได้รับอนุญาตให้ร่วมใช้ความถี่วิทยุฯ
     4)  ต้องไม่เป็นผู้มีพฤติกรรมเป็นที่เสียหายหรือเป็นภัยต่อสังคมหรือความมั่นคงของชาติ
     5)  ต้องผ่านการฝึกอบรมการใช้เครื่องวิทยุคมนาคมแบบสังเคราะห์ความถี่
     6)  ต้องผ่านการฝึกอบรมการรักษาความปลอดภัย เกี่ยวกับการสื่อสาร พ.ศ. 2525
     7)  ต้องได้รับความเห็นชอบจากหัวหน้าหน่วยงาน ว่าจำเป็นต้องใช้เครื่องวิทยุฯ
2.2.3  หลักปฏิบัติในการใช้เครื่องวิทยุคมนาคมแบบสังเคราะห์ความถี่
1) ให้ใช้เฉพาะความถี่วิทยุที่ได้รับอนุญาต การใช้ความถี่วิทยุนอกเหนือจากที่ได้รับอนุญาต เจ้าของความถี่วิทยุต้องอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรและเสนอให้กรมไปรษณีย์โทรเลขอนุมัติ
2) การพกพาเครื่องวิทยุคมนาคมไปใช้งานนอกที่ตั้งหน่วยงาน จะต้องพกพาไปเพื่อการปฏิบัติราชการเท่านั้น และพกพาในลักษณะที่เหมาะสม          
3)  ผู้ใช้เครื่องวิทยุคมนาคมต้องมีบัตรประชาชนตัวผู้ใช้เครื่องวิทยุคมนาคม และบัตรประจำเครื่องวิทยุคมนาคมสำหรับแสดงต่อเจ้าพนักงานเมื่อถูกตรวจค้นในกรณีเครื่องวิทยุคมนาคมส่วนตัว  ผู้ใช้จะต้องแสดงใบอนุญาตต่อ  เจ้าพนักงานเมื่อถูกตรวจค้น
บันทึกการเข้า

มิตรที่สำคัญที่สุด หาใช่อยู่ข้างนอก...แต่อยู่ที่ข้างในตัวเรา
น้าหมู
Staff
คุณปู่ค่าย
*
ออฟไลน์ ออฟไลน์

กระทู้: 4,604


ทำดี...ไม่ต้องอายใคร


ดูรายละเอียด
« ตอบ #1 เมื่อ: กันยายน 26, 2010, 03:21:56 PM »

หลักปฏิบัติในการติดต่อสื่อสาร
การเตรียมการก่อนการเรียกขาน
     1. ต้องจดบันทึกหรือเตรียมข้อความที่จะพูดไว้ก่อน เพื่อความรวดเร็ว การทวงถามถูกต้อง และเป็นหลักฐานในการติดต่อของสถานีตนเองอีกด้วย
     2. ข้อความที่จะพูดทางวิทยุ ต้องสั้น กะทัดรัด ชัดเจน และได้ใจความ
     3. ก่อนพูดต้องฟังก่อนว่าข่ายสื่อสารนั้นว่างหรือไม่ เพื่อจะได้ไม่เกิดการรบกวนการทำงานของสถานีอื่น โดยต้องใช้นามเรียกขานที่กำหนดให้เท่านั้น
     4. ตรวจสอบนามเรียกขานของหน่วยงานหรือบุคคลที่จะต้องทำการติดต่อสื่อสารก่อน
     5. การเรียกขานหรือการตอบการเรียก ต้องปฏิบัติตามระเบียบปฏิบัติของข่ายสื่อสารการเรียกขาน
การเรียกขานต้องครบองค์ประกอบ ดังนี้
     - “นามเรียกขาน”  ของสถานี, บุคคลฯ ที่ถูกเรียก
     - “จาก”
     - “นามเรียกขาน” ของสถานี, บุคคลฯ ที่เรียก
     - “เปลี่ยน”

การตอบรับการเรียกขาน
       การตอบในการเรียกขาน ครั้งแรกต้องตอบแบบเต็ม  ซึ่งประกอบด้วย
       ก.  “นามเรียกขาน” ของสถานี, บุคคลฯ ที่เรียก
       ข.  “จาก”
       ค.  “นามเรียกขาน” ของสถานี, บุคคลฯ ที่ถูกเรียก
       ง.  “เปลี่ยน”      


*ตัวอย่างที่  1
(ศูนย์ฯ เรียก)  เขตป้อมปราบ  401  จาก  อุบัติภัย เปลี่ยน
ลูกข่ายตอบ)  อุบัติภัย จาก เขตป้อมปราบ  401  เปลี่ยน หรือ
(ลูกข่ายตอบ)  จาก เขตป้อมปราบ  401  ว.2 เปลี่ยน (ตอบอย่างย่อ) หรือ
(ลูกข่ายตอบ)  เขตป้อมปราบ  401  ว.2 เปลี่ยน (ตอบอย่างย่อ)

*ตัวอย่างที่  2
(ศูนย์ฯ เรียก)  เขตป้อมปราบ  44  จาก เขตป้อมปราบ  401 เปลี่ยน
(ลูกข่ายตอบ)  เขตป้อมปราบ  401 จาก เขตป้อมปราบ  44 เปลี่ยน หรือ
(ลูกข่ายตอบ)  จาก เขตป้อมปราบ 44 ว.2 เปลี่ยน (ตอบอย่างย่อ) หรือ
(ลูกข่ายตอบ)  เขตป้อมปราบ  44 ว.2 เปลี่ยน

ขั้นตอนการติดต่อสื่อสาร

1. การติดต่อสื่อสารโดยทั่วไปเรียกศูนย์ฯ  ที่สังกัด
- การเรียกขาน / การตอบ
- ใช้นามเรียกขานที่กำหนด
2. แจ้งข้อความ / วัตถุประสงค์ / ความต้องการ
- สั้น กะทัดรัด ชัดเจน ได้ใจความ
- ใช้ประมวลสัญญาณ ว. ที่กำหนด
3. จบข้อความลงท้ายคำว่าเปลี่ยน

การรับ / แจ้งเหตุฉุกเฉิน


1. เมื่อพบเหตุหรือต้องการความช่วยเหลือให้แจ้งศูนย์ฯ ที่สังกัดหรือสัญญาณ ที่สามารถติดต่อสื่อสารได้
2. เตรียมรายละเอียด (ใคร ทำอะไร ที่ไหน เมื่อไร อย่างไร) ของเหตุเพื่อจะได้แจ้งได้ทันที
3. เมื่อแจ้งเหตุแล้วควรเปิดเครื่องรับ – ส่งวิทยุให้พร้อมไว้เพื่อจะได้ฟังการติดต่อประสานงาน รายละเอียดเพิ่มเติม
4. เมื่อแจ้งเหตุแล้วควรรายงานผลคืบหน้าในการประสานงานเป็นระยะ
5. เมื่อมีผู้แจ้งเหตุแล้วไม่ควรสอดแทรกเข้าไป ควรฟังอย่างสงบเพื่อมิให้เกิดการรบกวนและความสับสน

มารยาทและข้อห้ามการใช้วิทยุสื่อสาร
1.  ไม่ติดต่อกับสถานีที่ใช้นามเรียกขานไม่ถูกต้อง
2.  ไม่ส่งข่าวสารที่เกี่ยวกับข่าวทางธุรกิจการค้า
3.  ไม่ใช้ถ้อยคำที่ไม่สุภาพ หรือหยาบคายในการติดต่อสื่อสาร
4.  ไม่แสดงอารมณ์โกรธในการติดต่อสื่อสาร
5.  ห้ามการรับส่งข่าวสารอันมีเนื้อหาละเมิดต่อกฎหมายบ้านเมือง
6.  ไม่ส่งเสียงดนตรี รายการบันเทิง และการโฆษณาทุกประเภท
7.  ให้โอกาสสถานีที่มีข่าวสำคัญ เร่งด่วน ข่าวฉุกเฉิน ส่งข่าวก่อน
8.  ยินยอมให้ผู้อื่นใช้เครื่องวิทยุคมนาคม
9.  ห้ามติดต่อสื่อสารในขณะมึนเมาสุราหรือควบคุมสติไม่ได้
10. ในกรณีที่มีเรื่องเร่งด่วนต้องการส่งแทรกหรือขัดจังหวะการส่งข่าวควรรอจังหวะที่คู่สถานีจบข้อความที่สำคัญก่อนแล้วจึงส่ง

การใช้และการบำรุงรักษาเครื่องวิทยุคมนาคม

เครื่องรับ–ส่งวิทยุคมนาคม
1. การใช้เครื่องวิทยุคมนาคมชนิดมือถือไม่ควรอยู่ใต้สายไฟฟ้าแรงสูง ต้นไม้ใหญ่ สะพานเหล็ก หรือสิ่งกำบังอย่างอื่นที่เป็นอุปสรรคในการใช้ความถี่วิทยุ
2. ก่อนใช้เครื่องวิทยุคมนาคมให้ตรวจดูว่าสายอากาศ หรือสายนำสัญญาณต่อเข้ากับขั้วสายอากาศเรียบร้อยหรือไม่
3. ขณะส่งออกอากาศไม่ควรเพิ่มหรือลดกำลังส่ง (HI – LOW)
4. ในการส่งข้อความ หรือพูดแต่ละครั้งอย่ากดสวิทซ์ (PTT) ไม่ควรส่งนานเกินไป (เกินกว่า 30 วินาที)
แบตเตอรี่
1. แบตเตอรี่ใหม่ให้ทำการประจุกระแสไฟฟ้าครั้งแรกนานประมาณ 16 ชั่วโมง ก่อนการนำไปใช้งาน และครบ 16 ชั่วโมงแล้ว ให้นำแบตเตอรี่ออกจากเครื่องประจุแบตเตอรี่จนกว่าแบตเตอรี่จะเย็น จึงจะนำแบตเตอรี่ไปใช้งานได้
2. แบตเตอรี่ (NICKEL CADMIUM) ต้องใช้งานให้หมดกระแสไฟฟ้าจึงจะนำไปประจุกระแสไฟฟ้าได้
3. การประจุกระแสไฟฟ้าหลังจากกระแสไฟฟ้า ตามข้อ 2 หมดแล้ว ให้นำไปทำการประจุกระแสไฟฟ้าใหม่ตามระยะเวลาใช้งานแบตเตอรี่
4.  ถ้าแบตเตอรี่ใช้งานไม่หมดกระแสไฟฟ้า ไม่ควร ทำการประจุกระแสไฟฟ้าเนื่องจากจะทำให้แบตเตอรี่เสื่อมสภาพเร็วกว่ากำหนด (NICKEL CADMIUM)
5.  ถ้าแบตเตอรี่สกปรกทั้งที่ตัวเครื่องรับ – ส่ง และขั้วแบตเตอรี่ให้ทำความสะอาดโดยใช้ยางลบสำหรับลบหมึกทำความสะอาด

สายอากาศ
1.  ความยาวของสายอากาศจะต้องสัมพันธ์กับความถี่วิทยุที่ใช้งาน
2.  สายอากาศชนิดชัก ต้องชักสายอากาศให้สุดในขณะใช้งาน และเก็บทีละท่อน

การพกพาเครื่องวิทยุคมนาคม
1.  วิทยุสื่อสารให้ใช้ได้เฉพาะพื้นที่ที่ได้รับอนุญาต
2.  การพกพาเครื่องวิทยุชนิดมือถือ ต้องนำใบอนุญาตติดตัวไปด้วย หรือถ่ายสำเนาและมีการรับรองสำเนาด้วย
3.  การพกพาเครื่องวิทยุชนิดมือถือเข้าไปในสถานที่ต่าง ๆ ควรพิจารณาถึงสภาพของสถานที่ด้วยว่า ควรปฏิบัติอย่างไร เช่น ในห้องประชุม ในร้านอาหาร ถ้าจำเป็นควรใช้หูฟัง
4.  ขณะพกพาวิทยุควรแต่งกายให้เรียบร้อย และมิดชิดโดยสุภาพ
5.  ในกรณีที่มีเจ้าหน้าที่ขอตรวจสอบ ควรให้ความร่วมมือ โดยสุภาพ

ขอขอบคุณที่มา : http://www.kangsadarn.org/wizContent.asp?wizConID=170&txtmMenu_ID=66


* detail_img_1_090830202947.jpg (66.6 KB, 420x315 - ดู 15741 ครั้ง.)

* G3215CA5DKOL5CAX09S3NCAS395LOCAMP2GT5CA6DMWRWCA3I4NFNCA3F17I2CAKB0YH1CA8EFRVMCA7419TNCARGYLKRCAV70CTECA5SI2VECAJ3EQIHCATGWMF0CA7462BKCAH77RBKCA7R8TIL.jpg (3.25 KB, 134x84 - ดู 14648 ครั้ง.)

* INCAR1.jpg (61.12 KB, 640x480 - ดู 25742 ครั้ง.)

* p7105651n1.jpg (35.54 KB, 500x365 - ดู 15839 ครั้ง.)
บันทึกการเข้า

มิตรที่สำคัญที่สุด หาใช่อยู่ข้างนอก...แต่อยู่ที่ข้างในตัวเรา
น้าหมู
Staff
คุณปู่ค่าย
*
ออฟไลน์ ออฟไลน์

กระทู้: 4,604


ทำดี...ไม่ต้องอายใคร


ดูรายละเอียด
« ตอบ #2 เมื่อ: กันยายน 26, 2010, 03:28:02 PM »

แจ้งข่ายวิทยุแต่งแต้มฝันอย่างเป็นทางการ
-ข่ายทั่วไปของแต่งแต้มฝัน (สามารถใช้ได้ในกิจกรรมแต่งแต้มฝัน) ช่องสัญญาณ 150.965  (ว.ดำ)


สำหรับนามเรียกขานกลุ่มแต่งแต้มฝัน มีดังนี้
บันทึกการเข้า

มิตรที่สำคัญที่สุด หาใช่อยู่ข้างนอก...แต่อยู่ที่ข้างในตัวเรา
น้าหมู
Staff
คุณปู่ค่าย
*
ออฟไลน์ ออฟไลน์

กระทู้: 4,604


ทำดี...ไม่ต้องอายใคร


ดูรายละเอียด
« ตอบ #3 เมื่อ: กันยายน 26, 2010, 03:36:03 PM »

โค้ต สำหรับในการใช้วิทยุสื่อสาร หรือการแจ้งเหตุต่าง ๆ
ขอขอบคุณที่มา : http://saint-mu.is.in.th/?md=content&ma=show&id=94

ว.0...................ขอทราบคำสั่ง…..../ คำสั่ง
ว.00................รอก่อน, คอยก่อน, ให้คอยอยู่
ว.01.................สำนักงาน / ที่ทำงาน
ว.02.................บ้านพัก, ที่พัก, (สำหรับข้าราชการ / เอกชน)
ว.03.................รถยนต์ / พลขับรถยนต์
ว.1....................อยู่ที่ไหน ?, อยู่ที่…............,
ว.2....................ได้ยินหรือไม่ - ตอบด้วย, ได้ยินแล้ว, รับทราบ
ว.3.....................ทวนข้อความซ้ำอีกครั้ง (ฟังหรือได้ยินไม่ชัดเจน)
ว.4 ...................ปฏิบัติหน้าที่, ดำเนินการ, ทำงาน , ปฏิบัติภาระกิจ
ว.5 ....................ความลับ, ราชการลับ, เรื่องลับ, เรื่องที่เปิดเผยไม่ได้
ว.6 ...................ขออนุญาตติดต่อ / โต้ตอบโดยตรงกับ / พูดคุย/ สนทนา
ว.7 ...................ขอความช่วยเหลือ, (มีเหตุคับขัน)
ว.8 ...................ข่าว, ข่าวสาร, ข้อความ
ว.9 ...................มีเหตุฉุกเฉิน - ให้คอยฟังคำสั่ง / รอรับฟังข่าว
ว.10 .................อยู่ประจำที่ / สถานที่อยู่ในปัจจุบัน
ว.11 .................หยุดพัก (สามารถติดต่อทางวิทยุได้)
ว.12 .................หยุดพัก (ติดต่อทางวิทยุไม่ได้)
ว.13................... ติดต่อทางโทรศัพท์ / โทรศัพท์ (LAND LINE)
ว.14 .................เลิกงาน, เลิกตรวจ, เลิก ว. 4, ปิดวิทยุ
ว.15 ................ให้ไปพบ, มาพบ, พบ…...., เห็น, พบเห็น, พบเจอ
ว.16 ................สัญญาณวิทยุที่รับได้ / ทดสอบสัญญาณวิทยุ

16-1 = ฟังไม่ชัดเจน จับใจความไม่ได้
16-2 = ไม่ชัดเจน แต่พอรับฟังได้
16-3 = ชัดเจนพอใช้
16-4 = ชัดเจนดี
16-5 = ชัดเจนดีมาก

ว.17 ................มีอันตราย ห้ามผ่าน (แจ้งสถานที่)
ว.18 ................นำรถออกทดลองเครื่องยนต์ หรือ รถยนต์เสีย
ว.19 ................อยู่ในภาวะคับขัน / สถานีถูกยึด / ถูกโจมตี
ว.20 ...............ทำการตรวจค้น - จับกุม สถานที่ / บุคคล,
ว.21 ................ออกจาก……… / ออกเดินทางจาก…..............
ว.22 ...............ถึง…...............(สถานที่), ไปถึง………..(สถานที่)
ว.23 ..............ผ่าน…..............(ระบุสถานที่) / ถ่ายทอดข้อความ
ว.24 ............. เวลา / เวลา…..............น. , ขอทราบเวลา
ว.25 ..............ไป…… / กำลังไป………….. (ที่หมายปลายทาง)
ว.26 ..............ให้ติดต่อทางวิทยุให้น้อยที่สุด
ว.27 ............. ติดต่อทางโทรพิมพ์
ว.28.............. ประชุม / มีการประชุม
ว.29 .............มีราชการ…..…….(เรื่อง), มีธุระ…………....(เรื่อง)
ว.30 ...........จำนวน / ขอทราบจำนวน (คน / สัตว์ / สิ่งของ)
ว.31........... เปลี่ยนไปใช้ความถี่ช่องที่ 1
ว.32........... เปลี่ยนไปใช้ความถี่ช่องที่ 2
ว.33 ..........เปลี่ยนไปใช้ความถี่ช่องที่ 3
ว.34 ..........เปลี่ยนไปใช้ความถี่ช่องที่ 4
ว.35 ..........ให้เตรียมตัวให้พร้อมเพื่อปฏิบัติการ
ว.36 .........ให้เตรียมพร้อมเต็มอัตรา
ว.37 .............ให้เตรียมพร้อมครึ่งอัตรา
ว.38 ...........ให้เตรียมพร้อม 1 ใน 3
ว.39 ........การจราจรคับคั่ง, การจราจรติดขัด (ระบุสถานที่)
ว.40 .........มีอุบัติเหตุรถชนกัน / มีอุบัติเหตุทางรถยนต์
ว.41 ......... สัญญาณไฟ (จราจร) เสีย
ว.42 ......... ยานพาหนะนำขบวน, จัดพาหนะรับ - ส่ง
ว.43 .........จุดตรวจ, จุดตรวจยานพาหนะ / ตั้งด่านตรวจ
ว.44 ..........โทรสาร / ติดต่อทางโทรสาร (FAX)
ว.50 ...........รับประทานอาหาร (บางแห่งนิยมใช้ ว.51)
ว.55 ..........ให้งดการติดต่อ / ให้อำนวยความสะดวก
ว.60............ ญาติ, พี่น้อง, เพื่อน, สมาชิก เช่น 60 ผู้ใหญ่
ว.61 ............ขอบคุณ/สวัสดี /อรุณสวัสดิ์ /ราตรีสวัสดิ์ /บ๊ายบาย
ว.62.............. สิ่งของ
ว.63 ...............บ้านพักข้าราชการ, บ้านพักพนักงาน, ที่พัก
ว.64 ..........ธุระส่วนตัว, ภาระกิจส่วนตัว, เรื่องส่วนตัว
ว.70 .............. ผู้ส่งข่าว
ว.71 ........... ผู้รับข่าว
ว.72 ........ทราบ......………..เลิก
ว.73 .........ช่วยติดต่อ.............ให้
ว.74 ...........มีข่าว.....................หรือไม่ ?
ว.75 .............ไม่มีข่าว
ว.81........... หยุดพักผ่อน
ว.82 ...........งดติดต่อทางวิทยุทุกช่อง / ให้งดการติดต่อทางวิทยุทุกช่อง
ว.83 ..........เปลี่ยนความถี่ไปที่.......................
ว.99............ ห้ามยุ่งเกี่ยว / โปรดอย่ายุ่งเกี่ยว (ไม่ค่อยนิยมใช้กัน)
ว.100......... ขอโทษ / ขออภัย / ขออโหสิ (บางแห่งใช้ ว.108)
ว.101.......... ที่ทำงาน / สำนักงาน / OFFICE (ไม่ค่อยนิยมใช้นัก)
ว.108......... ขอโทษ, ขออภัย, ขออโหสิ (บางแห่งนิยมใช้ ว.100 )


เหตุ 100 มีเหตุประทุษร้ายต่อทรัพย์สิน
เหตุ 111 ลักทรัพย์
เหตุ 121 วิ่งราวทรัพย์
เหตุ 131 ชิงทรัพย์
เหตุ 141 ปล้นทรัพย์
เหตุ 200 มีเหตุประทุษร้ายต่อร่างกาย
เหตุ 201 เพลิงไหม้หญ้า
เหตุ 202 ไฟฟ้าลัดวงจร
เหตุ 203 เพลิงไหม้ยานพาหนะ
เหตุ 204 ไฟไหม้ชุมชน อาคาร ตึกแถว บ้านเรือน
เหตุ 205 เพลิงไหม้สถานเชื้อเพลิงต่าง ๆ สารเคมี
เหตุ 206 เพลิงไหม้อาคารสูง อาคารขนาดใหญ่
เหตุ 211 ทำร้ายร่างกาย ไม่ได้รับบาดเจ็บ
เหตุ 221 ทำร้ายร่างกาย ได้รับบาดเจ็บ
เหตุ 231 ทำร้ายร่างกาย ได้รับบาดเจ็บสาหัส
เหตุ 241 มีเหตุฆ่าคนตาย / ฆ่ากันตาย
เหตุ 300 การพนันเป็นบ่อน / การพนัน / เล่นการพนัน
เหตุ 350 เมาสุราอาละวาด
เหตุ 360 ยาเสพติด
เหตุ 501 การบริการน้ำ ยกรถ ตัดต้นไม้
เหตุ 502 ขนส่งผู้ป่วย
เหตุ 503 สาธารณภัย ทางบก ทางน้ำ ทางอากาศ
เหตุ 510 วัตถุต้องสงสัยเกี่ยวกับระเบิด
เหตุ 511 พบวัตถุระเบิดได้ระเบิดแล้ว,ได้เกิดระเบิดขึ้นแล้ว
เหตุ 512 วัตถุระเบิดได้ตรวจสอบแล้ว ไม่ระเบิด
เหตุ 600 นักเรียนกำลังจะก่อเหตุทะเลาะวิวาท
เหตุ 601 นักเรียนรวมกลุ่มซึ่งมีสิ่งบอกเหตุเชื่อว่าจะก่อเหตุ
เหตุ 602 นักเรียนก่อเหตุและได้หลบหนีไปแล้ว
เหตุ 603 นักเรียนก่อเหตุยกพวกทำร้ายกันและกัน
เหตุ 604 นักเรียนก่อเหตุยกพวกทำร้ายกันและกันถึงตาย
เหตุ 605 นักเรียนก่อเหตุยกพวกทำร้ายกันมีวัตถุระเบิด
บันทึกการเข้า

มิตรที่สำคัญที่สุด หาใช่อยู่ข้างนอก...แต่อยู่ที่ข้างในตัวเรา
spyza108
เด็กค่ายแรก
*
ออฟไลน์ ออฟไลน์

กระทู้: 1


ดูรายละเอียด เว็บไซต์
« ตอบ #4 เมื่อ: พฤษภาคม 11, 2011, 10:34:39 AM »

ถือว่าสุดยอดมาก ยิ้มกว้างๆ
บันทึกการเข้า

maxbasic
Administrator
คุณปู่ค่าย
*****
ออฟไลน์ ออฟไลน์

กระทู้: 5,977


ทีมงานบางเสร่


ดูรายละเอียด เว็บไซต์
« ตอบ #5 เมื่อ: กรกฎาคม 14, 2011, 09:49:32 PM »

เอกสาร ความรู้อ่านประกอบเพื่อเข้าสอบพ​นักงานวิทยุสมัครเล่น ขั้นกลาง


https://docs.google.com/fileview?id=0ByqyERe_znU1YzZmYTBlN2QtYTk5NS00NTkxLWI4NTQtNGE0OTYwMGFiYjg1&hl=en&pli=1
บันทึกการเข้า

หากแผ่นดินไม่กลบหน้า กูจะพัฒนาแผ่นดินไทย
hs9lwr
รุ่นพี่ค่าย
****
ออฟไลน์ ออฟไลน์

กระทู้: 97ดูรายละเอียด เว็บไซต์
« ตอบ #6 เมื่อ: กรกฎาคม 19, 2011, 10:04:23 AM »

เอกสาร ความรู้อ่านประกอบเพื่อเข้าสอบพ​นักงานวิทยุสมัครเล่น ขั้นกลาง


https://docs.google.com/fileview?id=0ByqyERe_znU1YzZmYTBlN2QtYTk5NS00NTkxLWI4NTQtNGE0OTYwMGFiYjg1&hl=en&pli=1

ก่อนจะสอบขั้นกลางจะต้องสอบขั้นต้นก่อนนะครับ

สมัยนี้สะดวกมีอารอบรมและสอบในวันเดียวกัน......ใครสนใจลองดูนะครับ  จะได้มีนามเรียกขานที่เป็นสากลครับ.......

กำหนดอบรมและสอบนักวิทยุสมัครเล่นขั้นต้น ประจำปี 2554 (ที่เหลือของปีนี้ ) 

20 สิงหาคม 2554   สมาคมวิทยุสมัครเล่นจังหวัดระนอง(HS8AR)
            08 1788 7272      ,             08 1090 3000      
10 กันยายน 2554   สมาคมวิทยุสมัครเล่นจังหวัดนราธิวาส(HS9AN)
            08 5797 4001      ,             08 1678 2427      
17 กันยายน 2554   สมาคมนักวิทยุอาสาสมัคร(กรุงเทพมหานคร)(HS1AB)
0 2455 9700 – 3,             08 1699 1265      
24 กันยายน 2554   สมาคมวิทยุสมัครเล่นจังหวัดสุรินทร์(HS3AS)
            08 176 03266      
15 ตุลาคม 2554   สมาคมนักวิทยุสมัครเล่นและอาสาสมัครจังหวัดชัยภูมิ(HS3AC)
            08 7654 8940      ,             08 6262 3030      
29 ตุลาคม 2554   สมาคมนักวิทยุสมัครเล่นจังหวัดสมุทรปราการ(HS1AM)
            08 1830 1556      ,             08 9822 2384      ,             08 1488 0888      
12 พฤศจิกายน 2554   สมาคมวิทยุสมัครเล่นพิษณุโลก(HS6AP)
            08 0508 1188      ,             08 4620 7345      
26 พฤศจิกายน 2554   สมาคมวิทยุสมัครเล่นจังหวัดชุมพร(HS8AC)
            0 7750 1199      
17 ธันวาคม 2554   สมาคมนักวิทยุสมัครเล่นจังหวัดเชียงใหม่(HS5AC)
            0 5385 3025      ,             08 1671 8727      
14 มกราคม 2555   สมาคมวิทยุสมัครเล่นฉะเชิงเทรา(HS2AS)
            08 1935 7469      ,             0 3854 1145      ,             0 3854 1399      
28 มกราคม 2555   สมาคมนักวิทยุสมัครเล่นนครราชสีมา(HS3AN)
            08 1976 0050       ,             08 9585 8268      
11 กุมภาพันธ์ 2555   สมาคมวิทยุสมัครเล่นจังหวัดกระบี่(HS8AK)
บันทึกการเข้า

maxbasic
Administrator
คุณปู่ค่าย
*****
ออฟไลน์ ออฟไลน์

กระทู้: 5,977


ทีมงานบางเสร่


ดูรายละเอียด เว็บไซต์
« ตอบ #7 เมื่อ: กรกฎาคม 20, 2011, 03:35:27 PM »

การตั้งช่องความถี่ วิทยุสื่อสาร IC-950
<a href="http://www.youtube.com/watch?v=rPEDHLr713w" target="_blank">http://www.youtube.com/watch?v=rPEDHLr713w</a>


การตั้งช่องความถี่ วิทยุสื่อสาร IC-91AD
<a href="http://www.youtube.com/watch?v=uHhVj2tauVQ" target="_blank">http://www.youtube.com/watch?v=uHhVj2tauVQ</a>


การตั้งช่องความถี่ วิทยุสื่อสาร IC-772
<a href="http://www.youtube.com/watch?v=cN1xo-YTkLQ" target="_blank">http://www.youtube.com/watch?v=cN1xo-YTkLQ</a>
บันทึกการเข้า

หากแผ่นดินไม่กลบหน้า กูจะพัฒนาแผ่นดินไทย
maxbasic
Administrator
คุณปู่ค่าย
*****
ออฟไลน์ ออฟไลน์

กระทู้: 5,977


ทีมงานบางเสร่


ดูรายละเอียด เว็บไซต์
« ตอบ #8 เมื่อ: ตุลาคม 28, 2011, 01:18:33 PM »

สวัสดี ทีมงาน TTF

เนื่องจากจะมีการอบรม นักวิทยุสมัครเล่น
จังหวัดฉะเชิงเทรา สมาคมวิทยุสมัครเล่นฉะเชิงเทรา HS2AS
วันที่ 14 ม.ค. 2555 โทร.081-9357469 , 038-541145 , 038-541399
รับสมัครรอบละไม่เกิน 500 คน

มีสมาชิกท่านใดสนใจ ไปอบรมกับ ผมไหมครับ  เนื่องจาก ผมจะเล่น ระบบ GPS Tracking
จึงจำเป็นต้องมีใบอนุญาติ. จาก กสทช

ไครสนใจ แจ้งชื่อได้นะครับ จะได้ไปพร้อมๆกัน
เดี่ยวให้ คุณเจต ช่วยเป็นธุระ ให้

อบรมและสอบ (มีแนวข้อสอบ อิอิ)
วันเดียวเสร็จ รอผลประมาณ 1 เดือน

เตรียมเอกสารรดังนี้
1.สำเนาทะเบียนบ้าน 2 ชุด
2.สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 2 ชุด
3.รูปถ่าย 1 นิ้ว 4 รูป (ถ่ายมาแล้วไม่เกิน 6 เดือน)
สำเนาทุกฉบับให้ลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องและเขียนชื่อผู้สมัครด้านหลังรูปทั้ง 4 รูปด้วย
-ค่าอบรม 1000 บาท


บันทึกการเข้า

หากแผ่นดินไม่กลบหน้า กูจะพัฒนาแผ่นดินไทย
พี่ชาครับ(TCC#11)
ทำดีไม่ต้องมีใครเห็น
คุณปู่ค่าย
*****
ออฟไลน์ ออฟไลน์

กระทู้: 351


พี่ชาครับผม


ดูรายละเอียด เว็บไซต์
« ตอบ #9 เมื่อ: ตุลาคม 28, 2011, 07:56:17 PM »

สวัสดี ทีมงาน TTF

เนื่องจากจะมีการอบรม นักวิทยุสมัครเล่น
จังหวัดฉะเชิงเทรา สมาคมวิทยุสมัครเล่นฉะเชิงเทรา HS2AS
วันที่ 14 ม.ค. 2555 โทร.081-9357469 , 038-541145 , 038-541399
รับสมัครรอบละไม่เกิน 500 คน

มีสมาชิกท่านใดสนใจ ไปอบรมกับ ผมไหมครับ  เนื่องจาก ผมจะเล่น ระบบ GPS Tracking
จึงจำเป็นต้องมีใบอนุญาติ. จาก กสทช

ไครสนใจ แจ้งชื่อได้นะครับ จะได้ไปพร้อมๆกัน
เดี่ยวให้ คุณเจต ช่วยเป็นธุระ ให้

อบรมและสอบ (มีแนวข้อสอบ อิอิ)
วันเดียวเสร็จ รอผลประมาณ 1 เดือน

เตรียมเอกสารรดังนี้
1.สำเนาทะเบียนบ้าน 2 ชุด
2.สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 2 ชุด
3.รูปถ่าย 1 นิ้ว 4 รูป (ถ่ายมาแล้วไม่เกิน 6 เดือน)
สำเนาทุกฉบับให้ลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องและเขียนชื่อผู้สมัครด้านหลังรูปทั้ง 4 รูปด้วย
-ค่าอบรม 1000 บาทยิ้มขอสมัครด้วยคนนะ รอมานานและ
บันทึกการเข้า

maxbasic
Administrator
คุณปู่ค่าย
*****
ออฟไลน์ ออฟไลน์

กระทู้: 5,977


ทีมงานบางเสร่


ดูรายละเอียด เว็บไซต์
« ตอบ #10 เมื่อ: ตุลาคม 28, 2011, 11:42:21 PM »

ได้เลยครับ พี่ชา
งั้นลงชื่อกันเลยดีกว่า

รายชื่อผู้เข้าร่วมอบรม นักวิทยุสมัครเล่น ณ. สมาคมวิทยุสมัครเล่นฉะเชิงเทรา HS2AS วันที่ 14 ม.ค. 2555
01. ต้น
02. พี่ชา
บันทึกการเข้า

หากแผ่นดินไม่กลบหน้า กูจะพัฒนาแผ่นดินไทย
Mr.TUM TCC#016
คุณปู่ค่าย
*****
ออฟไลน์ ออฟไลน์

กระทู้: 703


งานสร้างรอยยิ้ม คือ งานของเรา


ดูรายละเอียด
« ตอบ #11 เมื่อ: ตุลาคม 31, 2011, 07:48:57 AM »

พี่ต้นมาบ้านผมอยากกินอะไรครับพี่ อิอิ
พี่ชาครับผมชื่อตั้มครับอยู่แปดริ้วไปด้วยนะครับ รบกวนด้วยครับพี่ๆ
บันทึกการเข้า
พี่ชาครับ(TCC#11)
ทำดีไม่ต้องมีใครเห็น
คุณปู่ค่าย
*****
ออฟไลน์ ออฟไลน์

กระทู้: 351


พี่ชาครับผม


ดูรายละเอียด เว็บไซต์
« ตอบ #12 เมื่อ: ตุลาคม 31, 2011, 08:32:52 AM »

พี่ต้นมาบ้านผมอยากกินอะไรครับพี่ อิอิ
พี่ชาครับผมชื่อตั้มครับอยู่แปดริ้วไปด้วยนะครับ รบกวนด้วยครับพี่ๆ

พี่อยู่บ่อวินยังงัย วันเดินทางต้องนัดกันอีกทีนะ
บันทึกการเข้า

Mr.TUM TCC#016
คุณปู่ค่าย
*****
ออฟไลน์ ออฟไลน์

กระทู้: 703


งานสร้างรอยยิ้ม คือ งานของเรา


ดูรายละเอียด
« ตอบ #13 เมื่อ: ตุลาคม 31, 2011, 01:26:34 PM »

พี่ต้นมาบ้านผมอยากกินอะไรครับพี่ อิอิ
พี่ชาครับผมชื่อตั้มครับอยู่แปดริ้วไปด้วยนะครับ รบกวนด้วยครับพี่ๆ

พี่อยู่บ่อวินยังงัย วันเดินทางต้องนัดกันอีกทีนะ

ครับป๋ม นี้เบอร์ผมครับพี่ชา 0833182498 ตั้มครับ
บันทึกการเข้า
maxbasic
Administrator
คุณปู่ค่าย
*****
ออฟไลน์ ออฟไลน์

กระทู้: 5,977


ทีมงานบางเสร่


ดูรายละเอียด เว็บไซต์
« ตอบ #14 เมื่อ: ตุลาคม 31, 2011, 02:05:12 PM »

รายชื่อผู้เข้าร่วมอบรม นักวิทยุสมัครเล่น ณ. สมาคมวิทยุสมัครเล่นฉะเชิงเทรา HS2AS วันที่ 14 ม.ค. 2555
01. ต้น
02. พี่ชา
03. ตั้ม

Update 31/10/2011
บันทึกการเข้า

หากแผ่นดินไม่กลบหน้า กูจะพัฒนาแผ่นดินไทย
maxbasic
Administrator
คุณปู่ค่าย
*****
ออฟไลน์ ออฟไลน์

กระทู้: 5,977


ทีมงานบางเสร่


ดูรายละเอียด เว็บไซต์
« ตอบ #15 เมื่อ: ธันวาคม 23, 2011, 02:01:54 PM »

ใบสมัคร และเปลี่ยนแปลงสถานที่สอบครับ

สำนักงาน กสทช.

อนุมัติให้

สมาคมวิทยุสมัครเล่นฉะเชิงเทรา HS 2 AS

ชมรมวิทยุสมัครเล่นบางคล้า

ดำเนินการจัดการอบรมและสอบเพื่อรับประกาศนียบัตรพนักงานวิทยุสมัครเล่นขั้นต้น

ในวันเสาร์ที่ 14 มกราคม 2555   เต็มแล้วครับ!!

เพิ่มเติม ....

ในวันอาทิตย์ที่ 15 มกราคม 2555 

สมัครด่วนครับ

* เปลี่ยนแปลง  สถานที่อบรมและสอบ ทั้ง 2 รุ่น

เป็น   อาคารเอนกประสงค์ ชั้น 5

มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

จังหวัดฉะเชิงเทรา

 ตั้งแต่เวลา 08.00 น. - 16.30 น.คุณสมบัติผู้สมัคร

1.บุคคลที่มีสัญชาติไทย

2.ไม่จำกัดอายุผู้สมัคร

3.ไม่เป็นพระภิกษุสงฆ์ ซึ่งต้องห้ามตามระเบียบของมหาเถรสมาคม

เอกสารประกอบการสมัครอบรมและสอบ

1.สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 3 ฉบับลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง

2.สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 3 ฉบับลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง

3.สำเนาใบป.05 (ในกรณีอายุไม่ถึง 15 ปี)

4.รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จำนวน 8 รูป

5.ค่าธรรมเนียมอบรมและสอบ ชุดสมัคร เอกสาร พร้อมอาหาร ท่านละ 1,000 บาท

ค่าสมัครสมาชิกของสมาคมวิทยุสมัครเล่นฉะเชิงเทรา จำนวน 1 ปี 300 บาท

สถานที่รับสมัคร และจำหน่ายใบสมัคร

1.  สมาคมวิทยุสมัครเล่นฉะเชิงเทรา ชมรมวิทยุสมัครเล่นบางคล้า และส่งเอกสารมาสมัครทางไปรษณีย์

เลขที่ 68 ต.บางคล้า อ.บางคล้า จ.ฉะเชิงเทรา 24110 เปิดทำการทุกวันไม่เว้นเสาร์และอาทิตย์

2.  สมัครทางไปรษณีย์ โดย

- รวบรวมเอกสารประกอบการสมัครให้ครบถ้วนดังรายละเอียดด้านบน พร้อมธนาณัติเงิน จำนวน1,300 บาท สั่งจ่ายสมาคมวิทยุสมัครเล่นฉะเชิงเทรา

พร้อมข้อมูลในการติดต่อผู้สมัครแนบมาบนเอกสาร เช่น ที่อยู่ปัจจุบันที่สามารถติดต่อได้ทางไปรษณีย์ หมายเลขโทรศัพท์ของผู้สมัคร เพื่อตรวจสอบเมื่อเอกสารของท่าน ส่งมาถึงสมาคมฯ

ส่งเอกสารเข้ามาสมัครอบรมและสอบได้ทางไปรษณีย์ ที่...

สมาคมวิทยุสมัครเล่นฉะเชิงเทรา ชมรมวิทยุสมัครเล่นบางคล้า

เลขที่ 68 อ.บางคล้า จ.ฉะเชิงเทรา 24110 (ปณ.บางคล้า)

เนื้อหาในการอบรมและสอบ

1.อบรมเนื้อหาเกี่ยวกับกิจการวิทยุสมัครเล่นในช่วงเช้า-บ่าย นั่งฟังครบเวลาและลงชื่อเช้าบ่ายครบได้ 20 คะแนน

2.สอบวิชานักวิทยุสมัครเล่นในช่วงก่อนเลิก 40 ข้อ ได้ 80 คะแนน

3.คะแนนรวม 100 คะแนน ได้ตั้งแต่ 60 คะแนน ถือว่าผ่าน

สิ่งที่ต้องเตรียมพร้อมในวันสอบ

1.ปากกาน้ำเงิน ดินสอ 2B พร้อมยางลบ

2.ไปถึงสนามสอบก่อนเวลา (แนะนำว่าอย่าเกินเวลา 7.00 น.)

คำแนะนำเพิ่มเติม

1.ประกาศผลสอบประมาณ 1 เดือนหลังจากวันสอบ

2.รับประกาศนียบัตรเมื่อสอบผ่าน ประมาณ 2 เดือนหลังสอบที่สมาคมวิทยุสมัครเล่นฉะเชิงเทรา

3.เมื่อได้รับประกาศนียบัตร สามารถให้ทางสมาคมวิทยุสมัคเรล่นฉะเชิงเทรา ดำเนินการขอนามเรียกขาน และตั้งสถานีวิทยุคมนาคมได้

*เปิดจำหน่ายใบสมัคร และขายใบสมัครตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป*

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ที่ศูนย์บางคล้า โทร 038-541145   541399   081-9357469
REF : http://www.hs2as.com/index.php?lay=show&ac=article&Id=538979879&Ntype=4
บันทึกการเข้า

หากแผ่นดินไม่กลบหน้า กูจะพัฒนาแผ่นดินไทย
HS3LDY/มนุษย์ต่างดาว
เด็กค่ายแรก
*
ออฟไลน์ ออฟไลน์

กระทู้: 1


ดูรายละเอียด
« ตอบ #16 เมื่อ: ธันวาคม 23, 2011, 06:03:21 PM »

เข้ามาดูครับ ให้กำล้งใจ
บันทึกการเข้า
พี่ชาครับ(TCC#11)
ทำดีไม่ต้องมีใครเห็น
คุณปู่ค่าย
*****
ออฟไลน์ ออฟไลน์

กระทู้: 351


พี่ชาครับผม


ดูรายละเอียด เว็บไซต์
« ตอบ #17 เมื่อ: ธันวาคม 25, 2011, 09:01:33 AM »

ต้นดำเนินการไปเลยนะ ส่วนเรื่องเอกสารจะรวบร่วมยังงัยก็บอกนะ
บันทึกการเข้า

maxbasic
Administrator
คุณปู่ค่าย
*****
ออฟไลน์ ออฟไลน์

กระทู้: 5,977


ทีมงานบางเสร่


ดูรายละเอียด เว็บไซต์
« ตอบ #18 เมื่อ: ธันวาคม 29, 2011, 02:03:22 PM »

ต้นดำเนินการไปเลยนะ ส่วนเรื่องเอกสารจะรวบร่วมยังงัยก็บอกนะ

พี่ชาเตรียมเอกสารแล้วสมัคผ่านไปรณีย์เลย เดียวไม่ทัน
ของผมฝากตั้มไป สมัคละ
บันทึกการเข้า

หากแผ่นดินไม่กลบหน้า กูจะพัฒนาแผ่นดินไทย
Mr.TUM TCC#016
คุณปู่ค่าย
*****
ออฟไลน์ ออฟไลน์

กระทู้: 703


งานสร้างรอยยิ้ม คือ งานของเรา


ดูรายละเอียด
« ตอบ #19 เมื่อ: ธันวาคม 31, 2011, 09:17:43 AM »

พี่ต้นกับพี่ชาครับ ผมได้ลงชื่อให้แล้วนะครับ ส่วนเอกสารวันที่4ก่อนเที่ยงผมจะขอไปรับเอกสารที่หอพี่ต้นนะครับ ถ้าพี่ชาจะให้ผมไปรับที่ชลบุรีก็ได้นะครับ รบกวนบอกสถานที่ที่จะให้ผมไปด้วยนะครับพร้อมด้วย1300บาทถ้วนนะครับ
เงิน 1300มาจากไหนก็คือ
1000คือ ค่าอบรม
300คือ ค่าสมาชิกรายปี แต่ถ้าจะเอาตลอดชีพก็2200บาทถ้วนครับ

รบกวนด้วยนะครับพี่ต้นกับพี่ชา

บันทึกการเข้า
หน้า: [1] 2 3 ... 11
พิมพ์
 
กระโดดไป: