Project

กลุ่มแต่งแต้มฝัน นั้นมีการจัดกิจกรรมการบริจาคของหรือปรับปรุ่งสิ่งต่างๆ ตามโรงเรียนที่ขาดแคลน
โดยทางกลุ่มได้จัดกิจกรรมเหล่านี้ ทุกๆปีในช่วง ต้นเดือนธันวาคม หากท่านใดสนใจกิจกรรมติดตาม
ข่าวสารได้จากเวปไซต์นี้ครับ กว่า 7 ปีที่ผ่านมา กลุ่มแต่งแต้มฝันได้ดำเนินโครงการ มาแล้วทั้งสิ้น กว่า 10 โครงการหลัก ดังนี้โครงการแต่งแต้มฝัน#1 ห้องน้ำเพื่อน้อง
วันที่ 8 – 10 ธันวาคม 2550
โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน สุนทรเวช บ้านสะเนพ่อง หมู่ที่ 1 ต.ไล่โว่ อ.สังขละบุรี จ.กาญจนบุรี
ผู้ร่วมโครงการ 38 คนโครงการแต่งแต้มฝัน#2 สนามเด็กเล่นเพื่อน้อง
วันที่ 5 – 7 ธันวาคม 2551
โรงเรียนบ้านใหม่คลองอังวะและที่พักเรียนบ้านคลองเสลา ต.แก่นมะกรูด อ.บ้านไร่ จ.อุทัยธานี
ผู้ร่วมโครงการ 72 คนโครงการแต่งแต้มฝัน#2.1 ตอน ลุยโคลน เปื้อนยิ้ม อิ่มใจ
วันที่ 26 เมษายน 2552
ศูนย์การศึกษาพิเศษ และ สถานีพัฒนาทรัพยาการป่าชายเลนที่ 7 จ.สมุทรสงคราม
ผู้ร่วมโครงการ 160 คนโครงการแต่งแต้มฝัน#3 ห้องสมุดเพื่อน้อง
วันที่ 5-7 ธันวาคม 2552
ห้องเรียนสาขาบ้านห้วยปลากอง ต.ขะเนจื้อ อ.แม่ระมาด จ.ตาก
ผู้ร่วมโครงการ 90 คน


โครงการแต่งแต้มฝัน#3.1 ตอน ฝาย น้ำ ป่า คน
วันที่ 1 พฤษภาคม 2553
อุทยานเฉลิมพระเกียรติไทยประจัน อำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี
ผู้ร่วมโครงการ 150 คน


โครงการแต่งแต้มฝัน#4 เพื่อน้องมีห้องเรียน
4-6 ธันวาคม 2553
ณ ห้องเรียนเคลื่อนที่บ้านหมันขาว ต.กกสะทอน อ.ด่านซ้าย จ.เลย
ผู้ร่วมโครงการ 80-90 คน


โครงการแต่งแต้มฝัน#4.1 เรียน รู้ รักษ์ ปะการัง
30 เมษายน 2554
หาดเตยงาม อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี
ผู้ร่วมโครงการ 90 คน

tangtamfun 5
โครงการแต่งแต้มฝัน#5 อาคารเรียนเพื่อน้อง
3-5ธันวาคม 2554
ณ โรงเรียนบ้านคลองมดแดง สาขาป่าคา ต.โป่งน้ำร้อน อ.คลองลานจ.กำแพงเพชร
ผู้ร่วมโครงการ 100 คน


โครงการแต่งแต้มฝัน#5.1 ท้องฟ้า หาดทราย ชายเลน
วันที่ 13 พฤษภาคม 2555
ณ อ่าวทุ่งโปรง กองพันลาดตระเวน อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี
ผู้ร่วมโครงการ 120 ท่าน


โครงการแต่งแต้มฝัน#6 ห้องสมุดเพื่อน้อง
8-10 ธันวาคม 2555
ณ โรงเรียนบ้านห้วยกะโปะ ต.หลักด่าน อ.น้ำหนาว จ.เพชรบูรณ์
ผู้ร่วมโครงการ 100 ท่าน


โครงการแต่งแต้มฝัน#6.1โป่ง ดิน กระทิง ช้าง
วันที่ 5 พฤษภาคม 2556
ณ อุทยานแห่งชาติทับลาน อ.วังน้ำเขียว จ.นครราชสีมา
ผู้ร่วมโครงการ 100 ท่าน


โครงการแต่งแต้มฝัน#7 โรงอาหารเพื่อน้อง
5-7 ธันวาคม 2556
ณ ศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา แม่ฟ้าหลวง บ้านนุบอ ต.ขะเนจื๊อ อ.แม่ระมาด จ.ตาก
ผู้ร่วมโครงการ 100 ท่าน


โครงการแต่งแต้มฝัน#7.1 เก็บหิน สร้างฝาย สายน้ำ ยั่งยืน
ณ น้ำตกนางรอง จ.นครนายก
1 มิถุนายน 2557
ผู้ร่วมโครงการ 100 ท่าน

ความเห็นถูกปิด