Tangtamfun#3.1

โครงการแต่งแต้มฝัน#3.1 ตอน ฝาย น้ำ ป่า คน

รายละเอียดโครงการ Click
ภาพสำรวจพื้นที่ Click
ลงชื่อเข้าร่วมโครงการ Click

หลักการและเหตุผล
หลังจากใน 3 ปีที่ผ่านมา พวกเรา ได้พบกับกิจกรรมต่างๆของกลุ่มแต่งแต้มฝัน มามากมายกันแล้ว และก่อนที่จะมาถึงโครงการใหญ่ ในสิ้นปี 2553 นี้ ทางกลุ่มแต่งแต้มฝัน ก็ได้จัดทำ “โครงการแต่งแต้มฝัน#3.1 ตอน ฝาย น้ำ ป่า คน” ขึ้น ณ อุทยานเฉลิมพระเกียรติไทยประจัน และ โรงเรียนบ้านแม่ประจัน อ.ปากท่อ จ.ราชบุรี  ซึ่งทางกลุ่มจำดำเนินโครงการ ในวันที่ 1 พฤษภาคม 2553  นี้  ซึ่งโครงการนี้็จะเป็นโครงการย่อยกลางปี ของกลุ่มแต่งแต้มฝัน ซึ่งโครงการนี้เรามีแบ่งกิจกรรมเป็น 2 ช่วงด้วยกัน คือ

กิจกรรมช่วงเช้า  :  เราจะเดินทางเลี้ยงอาหารกลางวันและมอบสิ่งของต่างๆให้กับน้องๆ โรงเรียนบ้านแม่ประจัน ซึ่งอยู่ใกล้ๆกับอุทยานกับค้าบ
กิจกรรมช่วงบ่าย :  เราจะไปสร้างฝายชะลอน้ำ กันที่อุทยาน นะคับ ซึ่งเราจะทำฝายเป็นจำนวน 2 ฝายด้วยกัน

วัตถุประสงค์
- เพื่อรักษาความชุ่มชื้น ให้ผืนป่ามีความอุดสมบูรณ์
- เพื่อรักษาธรรมชาติ ให้มีความสมดุลทางธรรมชาติคงอยู่เรื่อยไป
- เพื่อนำสิ่งของเครื่องใช้ต่างๆ ไปมอบให้แก่โรงเรียนที่ด้อยโอกาศ
- ให้สมาชิกกลุ่มแต่งแต้มฝันและบุคคลทั่วไปที่มีอุดมการณ์เดียวกัน ได้มีโอกาสบำเพ็ญสาธารณประโยชน์เพื่อสังคม
- เพื่อสร้างความรักความสามัคคี ให้เกิดในหมู่คณะ

ที่ปรึกษา กลุ่มแต่งแต้มฝัน
- อาจารย์อาทิตย์ เสาธงใหญ่ ผู้อำนวยการ สำนักงานกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยศรีปทุม
- อาจารย์เฉลิมชัย สินธุอารีย์ ผช.ผอ สำนักงานกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยศรีปทุม
- อาจารย์ไพจิตร ผาวัน อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยศรีปทุม

ผู้รับผิดชอบโครงการ
- กลุ่มแต่งแต้มฝัน

ระยะเวลาในการจัดทำโครงการ
- วันที่ 28 มีนาคม 2553 สำรวจพื้นที่
- วันที่ 1 พฤษภาคม 255- ออกปฏิบัติงานตามโครงการ

สถานที่จัดทำโครงการ
- อุทยานเฉลิมพระเกียรติไทยประจัน อำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี
- โรงเรียนบ้านแม่ประจัน ตำบลยางหัก อำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี

แผนการดำเนินงาน
1. ระยะก่อนทำโครงการ
- ออกสำรวจพื้นที่
- จัดเตรียมโครงการ และ ประชาสัมพันธ์โครงการ
2. ระยะเวลาดำเนินโครงการ
- ประสานงานกับพื้นที่
- ลงมือปฎิบัติงานตามโครงการ
- สรุปผลโครงการ

เป้าหมายของโครงการ
- บริจาค สิ่งของเครื่องใช้ ที่จำเป็นสำหรับเด็กๆ
- เลี้ยงอาหารกลางวันและจัดกิจกรรมร่วมกับเด็ก
- สร้างฝายชะลอน้ำจำนวน 2 ฝาย

จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ
บุคคลทั่วไปและสมาชิกของกลุ่มประมาณ 70-80 คน

กำหนดการและกิจกรรมของโครงการ
เวลา                      รายละเอียด
06:30 น.                  นัดรวมพล สมาชิกทั้งหมด ที่แมคโดนอล สาขา Maxveru  ตรงข้ามกับมหาวิทยาลัยราชภัฎ พระนคร หลักสี่
08:00 น.                 ออกเดินทางมุ่งสู่ อุทยานเฉลิมพระเกียรติไทยประจัน
09:30 น.                 รวมพลกับสมาชิก ที่จุดรวมพลที่ 2 ปั๊ม ปตท.สมุทรสงคราม
11:00 น.                 ถึงโรงเรียนบ้านแม่ประจัน และทำการส่งมอบสิ่งของและเลี้ยงอาหารกลางวันแก่น้องๆ
12:00 น.                 ร่วมรับประทานอาหารเที่ยง
13:00 น.                 รับฟังบรรยายเกี่ยวกับฝายชะลอน้ำ จากเจ้าหน้าที่ของอุทยาน
13:30 น.                 ร่วมสร้างฝาย
16:00 น.                 สร้างฝายแล้วเสร็จ ถ่ายรูปรวม
16:30 น.                 เดินทางกลับ สู่ กทม.

กิจกรรมเสริม
ทางกลุ่มแต่งแต้มฝัน มีกิจกรรมนึงมาเสนอเพิ่มเติมคับ  …
ถ้าพี่น้องท่านใดที่สนใจจะพักค้างคืน ต่อที่อุทยาน ก็สามารถพักได้เลยคับ ซึ่งอาจจะมีค่ายใช้จ่ายเพิ่มเติม
เป็นค่าบ้านพัก และค่าบำรุงอุทยานต่างๆ ซึ่งประมาณ 200 บาท/คน
(ค่าใช้จ่ายอาจจะมีการเปลี่ยนแปลง ซึงจะขึ้นอยู่กับจำนวนคนที่พัก  โดยเฉลี่ยๆกันออกคับ)

ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานของโครงการ
-ค่าจัดเลี้ยงอาหารกลางวัน                                        7,000  บาท
-ค่าสิ่งของบริจาค(ม้านั่งหินอ่อนจำนวน 2 ชุด) มูลค่า       3,600  บาท
รวม                                                                   13,600  บาท

ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง และ อาหาร ของผู้เข้าร่วมโครงการ
-เสื้อโครงการ และ ป้ายชื่อ                                    150 บาท/คน
-ค่าอุปกรณ์สร้างฝาย, ค่าเจ้าหน้าที่, ค่าบำรุงอุทยาน    150 บาท/คน
-ค่าอาหารกลางวันและเครื่องดื่ม                               50 บาท/คน
รวม                                                                 350  บาท/คน

หมาย เหตุ
-  รายรับจากการรับบริจาค จะไม่เอามาเกี่ยวข้องกับค่าใช้จ่ายในส่วนของ การเดินทาง และ ค่าอาหารของผู้เข้าร่วมโครงการ
- ค่าสมัครเข้าร่วมโครงการ จะนำไปใช้เป็นค่าสร้างฝาย ค่าอาหาร และค่าเสื้อโครงการ (ไม่รวมค่าเดินทาง) ซึ่งผู้เข้าร่วมโครงการจะได้รับเสื้อทุกคน
- ค่าน้ำมันรถ เพื่อเดินทาง (แชร์กันในรถที่ท่านนั่งนะครับ….)
- ชมการเดินทางของกลุ่มแต่งแต้มฝันได้ที่ www.tangtamfun.com

การลงชื่อผู้เข้าร่วมโครงการ
ผู้สนใจเข้าร่วมโครงการ ลงชื่อที่ คุณต้น โดย เลือกเส้นทางการสื่อสาร ได้ดังนี้
web : http://www.tangtamfun.com/webboard/index.php?topic=540.0
Email : info@tangtamfun.com
Live : tangtamfun@live.com

ทั้งนี้ ผู้เข้าร่วมโครงการ สามารถโอนเงินค่าสมัครเข้าร่วมโครงการ ได้ที่บัญชี
*เลขที่ 093-0-09205-1 ธ.กรุงเทพ
ชื่อบัญชี นางสาวเกศสุดา สุระตัน
สาขาย่อย อาคารชินวัตร 3
รวบรวมรายชื่อ
ตั้งวันนี้-20 เม.ย. 2553 นี้

หรือติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่
089-488-7848    แมวเหมียว
086-318-0264    หนุน
085-151-9870    ต้น

1 Comment »